Liên hệ


VIỆN DÂN SỐ VÀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI  – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  


207 – Đường Giải Phóng – Hai Bà Trưng – Hà Nội


ĐT: (84-4) 36 280 280 máy lẻ 5981/5433


Fax : (84-4) 36 283 286


Email: viendanso@neu.edu.vn


Bản đồ đường đi14/10/2012