Ban lãnh đạo

 

ts ngoc TS. Lưu Bích Ngọc

Viện trưởng

Địa chỉ: Đại học Kinh tế Quốc dân, đương Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: +84-4-36280280, máy lẻ 5981.

Email: luubichngoc@gmail.com

TS. Lưu Bích Ngọc có bằng Tiến sỹ Nhân khẩu học tại trường Đại học tổng hợp Paris 10 – Cộng hoà Pháp. TS. Lưu Bích Ngọc có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn về nhân khẩu học, dân số và phát triển tại nhiều tổ chức trong và ngoài nước như Tổng cục dân số, Ban tuyên giáo TƯ, UNFPA, ICAP, SIDA, Save the Children, IRD… Lĩnh vực nghiên cứu của bà bao gồm các vấn đề dân số – phát triển: di dân và giới. Đồng thời TS. Lưu Bích Ngọc cũng là chuyên gia về các vấn đề xã hội như: việc làm, sinh kế và biến đổi khí hậu, sức khoẻ sinh sản, HIV/AIDS. TS. Lưu Bích Ngọc sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, có thể nghe hiểu tiếng Nga.

Tải CV: TS Luu Bich Ngoc (1097)

27/10/2014