GS.TS Nguyễn Đình Cử

Họ và tên Nguyễn Đình Cử Giới tính Nam Nơi sinh Ninh Bình Điện thoại cơ quan (04) 36-280-280/5982 Email cund@neu.edu.vn Học vị Tiến sỹ Năm, nơi công nhận học vị 1987 Chức danh khoa học Giáo sư Năm phong chức danh khoa học 2009 Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại hoặc […]

18/11/2012

PGS.TS Nguyễn Thị Thiềng

Họ và tên Nguyễn Thị Thiềng Giới tính Nữ Nơi sinh Hải Dương Điện thoại cơ quan 436283286 Email thiengnt@neu.edu.vn; thiengnt@ yahoo.com Học vị Tiến sỹ Năm, nơi công nhận học vị 1992 Việt Nam; 1998 Cộng hòa Pháp Chức danh khoa học Phó Giáo sư Năm phong chức danh khoa học 2004 Chức vụ […]

ThS Hà Tuấn Anh

Họ và tên HÀ TUẤN ANH Giới tính Nam Nơi sinh Hà Nội Địa chỉ liên lạc Viện Dân số và các vấn đề xã hội, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 33-34, Đường Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội, Việt Nam Điện thoại cơ quan + (84)(4) 36 283 286; […]

17/11/2012

ThS Bùi Thị Hạnh

Họ và tên BÙI THỊ HẠNH Giới tính Nữ Nơi sinh Hà Nội Địa chỉ liên lạc Viện Dân số và các vấn đề xã hội Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 207 Đường Giải Phóng – Quận Hai Bà Trưng – Tp.Hà Nội Điện thoại cơ quan 04. 3628 0280/ Máy lẻ: 5432 […]

ThS Trần Khánh

Họ và tên TRẦN KHÁNH Ngày tháng năm sinh 26 – 10 – 1985 Giới tính Nam Nơi sinh Bắc Giang Địa chỉ liên lạc Viện Dân số và các vấn đề xã hội, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 33-34, Đường Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội, Việt Nam Điện […]

16/11/2012

ThS Phạm Văn Trọng

Họ và tên PHẠM VĂN TRỌNG Giới tính Nam Nơi sinh Ninh Bình Địa chỉ liên lạc Viện Dân số và các vấn đề xã hội, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 33-34, Đường Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội, Việt Nam Điện thoại cơ quan + (84)(4) 36 283 286; […]

1 / 212