Lễ bế giảng lớp đào tạo chuẩn viên chức dân số 3 tháng

Sáng ngày 28 tháng 01 năm 2013, tại Hội trường Viện Dân số và các vấn đề xã hội đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng “Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Dân số – KHHGĐ đạt chuẩn viên chức dân số” cho 91 học viên là các cán bộ chuyên trách dân số thuộc […]

29/01/2013

Giới thiệu về công tác đào tạo

Viện Dân số và các vấn đề xã hội là đơn vị có tư cách pháp nhân, trực thuộc Trường đại học Kinh tế quốc dân. Một trong những chức năng cơ bản của Viện là tham gia đào tạo và thông tin, tư vấn, tuyên truyền, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức nghiệp vụ […]

07/11/2012