Điều tra Biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2012 – Các kết quả chủ yếu

Cuộc điều tra mẫu về biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình được tiến hành hàng năm trừ những năm có Tổng điều tra dân số nhằm cung cấp số liệu về quy mô dân số, mức sinh, mức chết và tình hình sử dụng biện pháp tránh thai.

06/06/2013

Lễ bế giảng lớp đào tạo chuẩn viên chức dân số 3 tháng

Sáng ngày 28 tháng 01 năm 2013, tại Hội trường Viện Dân số và các vấn đề xã hội đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng “Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Dân số – KHHGĐ đạt chuẩn viên chức dân số” cho 91 học viên là các cán bộ chuyên trách dân số thuộc […]

29/01/2013

Tài liệu khoá đào tạo Dân số – KHHGĐ

Giáo trình tham khảo 6 môn học của lớp đào tạo Dân số – KHHGĐ 2 tháng

07/11/2012

Giới thiệu về công tác đào tạo

Viện Dân số và các vấn đề xã hội là đơn vị có tư cách pháp nhân, trực thuộc Trường đại học Kinh tế quốc dân. Một trong những chức năng cơ bản của Viện là tham gia đào tạo và thông tin, tư vấn, tuyên truyền, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức nghiệp vụ […]

1 / 3123