Chính sách phòng chống nguy cơ ung thư tại Việt Nam giai đoạn 2000-2010

(Tạp chí Xã hội học, Số 1 (117), 2012, tr.59-69)

Biến đổi dân số và tăng trưởng kinh tế

(Tạp chí Xã hội học, Số 1 (117), 2012, tr.11-17)

Hiểu biết và thực hành một số điều trong bộ luật lao động của người sử dụng lao động và thành niên di cư đến Hà Nội làm việc tại khu vực phi chính thức

Bài viết được trình bày tại Hội thảo quốc tế: “Đóng góp của khoa học xã hội trong phát triển kinh tế-xã hội”

Những giải pháp góp phần thực hiện đột phá “Phát triển tài nguyên con người” nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững ở nước CHDCND Lào

(Báo cáo tại Hội thảo “Phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam và Lào trong giai đoạn 2011-2020” tổ chức ngày 25/7/2011, tại Thủ đô Viêng Chăn)

Gia đình Việt Nam đối mặt với HIV/AIDS

(Nghiên cứu trường hợp Hạ Long – Quảng Ninh) (Tạp chí Y học thực hành – Số 742 + 743, trang 587-589)

Di dân và phát triển

(Nghiên cứu và báo cáo tại các hội nghị Báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, năm 2010)

Sự khác biệt giữa các thành phố: Nghèo đói và môi trường đô thị ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)

(Hội nghị Dân số Quốc tế IUSSP lần thứ 26/Marrakesh, từ 27/9 đến 02/10/2009)

Đặc điểm dân số miền Trung và Tây Nguyên: Những kiến nghị về chính sách

(Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Đại học KTQD. Số 135, năm 2008)

Những khía cạnh dân số của gia đình Việt Nam

(Tạp chí Gia đình và Trẻ em. Số 4, năm 2007)

Dân số Việt Nam: Những đặc điểm nổi bật

(Tạp chí Cộng sản. Số 789, năm 2007)

Kiến thức và nguy cơ về sức khoẻ sinh sản của thanh thiếu niên Việt Nam

(Tạp chí Dân số và Phát triển. Số 7 (64), trang 20-25)

Hoàn thiện phương pháp tính chỉ số phát triển con người (HDI)

(Tạp chí Dân số và Phát triển. Số 7, năm 2003)

Những vấn đề về quan hệ dân số và môi trường ở nước ta hiện nay

(Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Đại học KTQD. Số 54, tháng 12/2001 ) (Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Đại học KTQD. Số 54, tháng 12/2001 )

16/11/2012

Dân số và phát triển ở Việt Nam, nghiên cứu theo số liệu năm 1999

(Tạp chí Kinh tế và Phát triển, ĐH KTQD. Số 11, năm 2001)

Tác động của dân số đến kinh tế ở Việt Nam

(Tạp chí Kinh tế và Phát triển, ĐH KTQD, số 37, trang 3-6)

Dân số kế hoạch hoá gia đình và phát triển

(Tạp chí Xã hội học số 3, năm 1996)

Các biện pháp về chính sách dân số ở nước ta hiện nay

(Tạp chí Xã hội học. Số 2, năm 1990)

1 / 812345...Last »