Slide background
Slide background
  • Thư cảm ơn Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Dân số và các vấn đề xã hội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân!

  • VIỆN DÂN SỐ VÀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI: LỄ KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP (1992-2017) VÀ ĐÓN NHẬN BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG

  • Viện Dân số và các vấn đề xã hội khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Dân số-KHHGĐ đạt chuẩn Viên chức dân số” cho thành phố Hà Nội

  • Viện Dân số và các vấn đề xã hội tuyển sinh khóa học

  • HOÀN THÀNH “PHỔ CẬP” NGHIỆP VỤ DS-KHHGĐ ĐẠT CHUẨN VIÊN CHỨC TẠI NGHỆ AN

  • BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ DÂN SỐ-KHHGĐ ĐẠT CHUẨN VIÊN CHỨC TẠI VIỆN DÂN SỐ VÀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI